Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
สื่อสิ่งพิมพ์

มาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2549 - 2553)

7 กันยายน 2557 | อ่าน 2,741 ครั้ง

มาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษารอบที่ 2 (พ.ศ.2549 - 2553)

 

ราคาปกติ :   55 บาท
ราคาสมาชิก :   0 บาท
ประเภทเอกสาร :   เอกสารสำหรับจำหน่าย
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :   ตุลาคม พ.ศ. 2551
ผู้แต่ง :  
สถานะ :