Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
สื่อสิ่งพิมพ์

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (2549 - 2553)

7 กันยายน 2557 | อ่าน 19,814 ครั้ง

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 2 (2549 - 2553)

 

ประเภทเอกสาร :   เอกสารสำหรับเผยแพร่
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :   พ.ศ. 2549
ผู้แต่ง :  
สถานะ :