Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
สื่อสิ่งพิมพ์

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

7 กันยายน 2557 | อ่าน 41,535 ครั้ง

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ โรงเรียนส่งเสริมความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา รอบที่สอง (พ.ศ.2549-2553)

 

ประเภทเอกสาร :   เอกสารสำหรับเผยแพร่
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :   มิถุนายน 2550
ผู้แต่ง :  
สถานะ :