Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
สื่อสิ่งพิมพ์

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์รอบที่สอง

7 กันยายน 2557 | อ่าน 6,306 ครั้ง

มาตรฐานการศึกษา ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ : โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์รอบที่สอง (พ.ศ.2549 - 2553)

 

ประเภทเอกสาร :   เอกสารสำหรับเผยแพร่
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่ :   มิถุนายน พ.ศ. 2550
ผู้แต่ง :  
สถานะ :