Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?
ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ : ปิดการใช้งานเว็บไซต์ สมศ.ชั่วคราวเพื่อปรับปรุงระบบในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.

20 มกราคม 2566 | อ่าน 93 ครั้ง

 

เรียน ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ สมศ. ทุกท่าน

                 สมศ. ขอแจ้งปิดการใช้งานเว็บไซต์เป็นการชั่วคราว
ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น.
เพื่อทำการปรับปรุงระบบฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้


ทั้งนี้ หากท่านต้องการติดต่อประสานงาน หรือ ต้องการข้อมูลในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อได้ที่อีเมล info@onesqa.or.th

หรือโทรศัพท์ หมายเลข 02 216 3955 ต่อ 172