Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?

มัลติมีเดีย


ONESQA NEXT : รวมพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครั้งที่ 5 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21 กันยายน 2564 | อ่าน 508 ครั้ง
หมวดหมู่ : การดำเนินงาน สมศ.
การเสวนาและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ “ถอดบทเรียนการประเมินแบบ New Normal จากมุมมองของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน"