Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?

มัลติมีเดีย


กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19" ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา

8 เมษายน 2565 | อ่าน 1,783 ครั้ง
หมวดหมู่ : การดำเนินงาน สมศ.
Facebook Live 16 มกราคม 2565