Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?

มัลติมีเดีย


การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สำหรับผู้ประเมินภายนอกการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และด้านการอาชีวศึกษา ที่ได้รับรองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ช่วงเช้า)

8 เมษายน 2565 | อ่าน 2,556 ครั้ง
หมวดหมู่ : การดำเนินงาน สมศ.
Facebook live 8 กุมภาพันธ์ 2565