Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?

มัลติมีเดีย


โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7 สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (จ.ขอนแก่น) 18 มีนาคม 2567

22 มีนาคม 2567 | อ่าน 111 ครั้ง
หมวดหมู่ : การดำเนินงาน สมศ.
วีดีโออื่นๆที่น่าสนใจ