Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?

มัลติมีเดีย


โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จ.ขอนแก่น) 19 มีนาคม 2567

22 มีนาคม 2567 | อ่าน 205 ครั้ง
หมวดหมู่ : การดำเนินงาน สมศ.