Loading...
คุณกำลังมองหาอะไร?

มัลติมีเดีย


โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (วันที่ 1 มีนาคม 2567)

26 มีนาคม 2567 | อ่าน 41 ครั้ง
หมวดหมู่ : การดำเนินงาน สมศ.
วีดีโออื่นๆที่น่าสนใจ