สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ร่วมจัดกิจกรรม วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

7

มีนาคม

61

596

อ่าน

     เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน 2560 สำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐร่วมจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยรองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สมศ. ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ.ได้ร่วมจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. ณ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

7

มีนาคม

61

596

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์