Loading...

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย

เมนูย่อย

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่ส่งผลต่อระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ -

10 มี.ค. 60 08:48:01 | อ่าน 692 ครั้ง

692

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
677 ครั้ง
ขนาด 210 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์