Loading...

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย

เมนูย่อย

โครงการวิจัยการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์การศึกษาของจังหวัดกับระดับคุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการประเมินเชิงพื้นที่ โดย ดร.ดวงใจ ชนะสิทธิ์ -

10 มี.ค. 60 08:47:17 | อ่าน 1,024 ครั้ง

1024

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
800 ครั้ง
ขนาด 111 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์