Loading...

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย

เมนูย่อย

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับการอบรมผู้ประเมินภายนอกในการประเมินคุณภาพภายนอกแบบ Expert Judment โดย ผศ.ดร.สุดาสวรรค์ งามมงคลวงศ์ -

13 ก.พ. 63 15:22:54 | อ่าน 252 ครั้ง

252

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
91 ครั้ง
ขนาด 393 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์