Loading...

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย

เมนูย่อย

การพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาแบบยึดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษาเป็นฐานด้านการอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพของการศึกษาไทยยุค 4.0 - ผู้วิจัย ผศ.ดร.โสภา อำนวยรัตน์

22 มิ.ย. 63 09:57:15 | อ่าน 46 ครั้ง

46

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
40 ครั้ง
ขนาด 370 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์