Loading...

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย

เมนูย่อย

บทสรุปผู้บริหาร การพัฒนาดัชนีชี้วัดและนโยบายการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประเมินภายนอกตามมาตรฐานสากลระดับอุดมศึกษา - ผศ.ดร.จตุพล ยงศร อาจารย์ ดร.วรสรณ์ เนตรทิพย์ฺ

25 มิ.ย. 63 14:46:30 | อ่าน 40 ครั้ง

40

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
29 ครั้ง
ขนาด 501 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์