Loading...

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย

เมนูย่อย

โครงการพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินภายนอกวิทยาลัยชุมชน - โดย ดร.อุทัย ดุลยเกษม

25 ส.ค. 57 21:19:43 | อ่าน 1,764 ครั้ง

ชื่อโครงการวิจัย     : โครงการพัฒนาระบบ หลักเกณฑ์และมาตรฐานการประเมินภายนอกวิทยาลัยชุมชน
ชื่อผู้วิจัย               : ดร.อุทัย ดุลยเกษม
หน่วยงาน               : -
สถานภาพโครงการ : กำลังดำเนินการวิจัย

1764

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์