Loading...

ฐานข้อมูลโครงการวิจัย

เมนูย่อย

การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง(พ.ศ.2549-2553) ระดับอุดมศึกษา - โดย ดร.วารุณี ลักนโชคดี, น.ส.ชนิดา มิตรานันท์, น.ส.ปิยกัน เทียนทอง, น.ส.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ

25 ส.ค. 57 21:21:40 | อ่าน 3,037 ครั้ง

ชื่อโครงการวิจัย     : การสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง(พ.ศ.2549-2553) ระดับอุดมศึกษา
ชื่อผู้วิจัย               : ดร.วารุณี ลักนโชคดี, น.ส.ชนิดา มิตรานันท์, น.ส.ปิยกัน เทียนทอง, น.ส.จิตต์วิมล คล้ายสุบรรณ
หน่วยงาน               : -
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ

3037

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
1167 ครั้ง
ขนาด 422 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์