Loading...

ฐานข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัย

เมนูย่อย

การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - โดย นายอำนาจ จันทรขำ

25 ส.ค. 57 22:51:18 | อ่าน 3,822 ครั้ง

ชื่อโครงการวิจัย     : การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
ชื่อผู้วิจัย               : นายอำนาจ จันทรขำ
หน่วยงาน               : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ

3822

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
1689 ครั้ง
ขนาด 488 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์