Loading...

ฐานข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัย

เมนูย่อย

การพัฒนารูปแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพายในของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก - โดย นางสาวพรรณี ไพศาลทักษิณ

25 ส.ค. 57 22:52:30 | อ่าน 2,175 ครั้ง

ชื่อโครงการวิจัย     : การพัฒนารูปแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพายในของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก   
ชื่อผู้วิจัย               : นางสาวพรรณี ไพศาลทักษิณ
หน่วยงาน               : สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ

2175

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
858 ครั้ง
ขนาด 332 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์