Loading...

ฐานข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัย

เมนูย่อย

การพัฒนาระบบการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงทางการศึกษาพหุระดับสำหรับโรงเรียน:การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ - โดย นายปรีชา จันทวี

25 ส.ค. 57 22:53:39 | อ่าน 2,233 ครั้ง

ชื่อโครงการวิจัย     : การพัฒนาระบบการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงทางการศึกษาพหุระดับสำหรับโรงเรียน:การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ
ชื่อผู้วิจัย               : นายปรีชา จันทวี
หน่วยงาน               : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ

2233

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
1062 ครั้ง
ขนาด 60 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์