Loading...

ฐานข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัย

เมนูย่อย

การพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน - โดย นายพาที เกศธนากร

25 ส.ค. 57 22:54:25 | อ่าน 2,159 ครั้ง

ชื่อโครงการวิจัย     : การพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้วิจัย               : นายพาที เกศธนากร
หน่วยงาน               : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ

2159

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
วันที่ 25 สิงหาคม 2557
832 ครั้ง
ขนาด 56 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์