Loading...

ฐานข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัย

เมนูย่อย

รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทวิภาคีเพื่อส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา - โดย นายสุภัทร ชูประดิษฐ์

26 ส.ค. 57 12:58:57 | อ่าน 2,193 ครั้ง

ชื่อโครงการวิจัย     : รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทวิภาคีเพื่อส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา
ชื่อผู้วิจัย               : นายสุภัทร ชูประดิษฐ์
หน่วยงาน               : -
สถานภาพโครงการ : กำลังดำเนินการวิจัย

2193

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์