Loading...

ฐานข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัย

เมนูย่อย

การพัฒนารูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน - โดย นางเปรมจิต มอร์ซิง

26 ส.ค. 57 13:00:02 | อ่าน 2,129 ครั้ง

ชื่อโครงการวิจัย     : การพัฒนารูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน    
ชื่อผู้วิจัย               : นางเปรมจิต มอร์ซิง
หน่วยงาน               : -
สถานภาพโครงการ : กำลังดำเนินการวิจัย

2129

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์