Loading...

ฐานข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัย

เมนูย่อย

การพัฒนารูปแบบการประเมินหน่วยประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - โดย นายสายทิตย์ ยะฟู

26 ส.ค. 57 13:01:30 | อ่าน 2,212 ครั้ง

ชื่อโครงการวิจัย     : การพัฒนารูปแบบการประเมินหน่วยประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อผู้วิจัย               : นายสายทิตย์ ยะฟู
หน่วยงาน               : -
สถานภาพโครงการ : ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ

2212

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์