คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยง

22

ก.ย.

60

7369

อ่าน

 

   
  รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล  
  ประธานกรรมการ  
     
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณี ศิริโชติ   นายนพพร สุวรรณรุจิ
กรรมการ   กรรมการ
     
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย   รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร เรืองตระกูล
กรรมการ   กรรมการ
     
   
  นายชัยยะ รักสัตย์มั่น  
  เลขานุการ  

22

ก.ย.

60

7369

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์