คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและบริหารความเสี่ยง

27

ก.พ.

61

8286

อ่าน

 

     
  รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล  
  ประธานกรรมการ  
     
     
รองศาสตราจารย์ ดร.อวยพร เรืองตระกูล   รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย
กรรมการ   กรรมการ
     
     
ผศ.วรรณี ศิริโชติ   นายนพพร สุวรรณรุจิ
กรรมการ   กรรมการ
     
     
  นายชัยยะ รักสัตย์มั่น  
  เลขานุการ  

27

ก.พ.

61

8286

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์