คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

7

มิ.ย.

60

7679

อ่าน

 

         
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ของคณะกรรมการบริหาร สมศ.
   
    นายอรรถพล ใหญ่สว่าง    
    ประธานอนุกรรมการ    
 

 

 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ของคณะกรรมการบริหาร สมศ. 
ผู้อำนวยการ สมศ. ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ นายเลอศักดิ์ จุลเทศ
อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ
         
 

 

 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สมศ.
นายษมาธร พันธุมโพธิ รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ
อนุกรรมการ อนุกรรมการ อนุกรรมการ
         
   
 
  หัวหน้าภารกิจอำนวยการ   หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์  
  นายพัฒน์ สมานสิน  

น.ส.ชญานิษฐ์ ดุลยเกษม

 
  เลขานุการ   ผู้ช่วยเลขานุการ  

7

มิ.ย.

60

7679

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์