ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่
เรื่อง ขนาด
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง จำนวน 4 เครื่อง
วันที่ 1 มีนาคม 2560
10 ครั้ง
ขนาด 24 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจ้างผลิตสมุดบันทึก ประจำปี พ.ศ.2560
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
27 ครั้ง
ขนาด 23 KB
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
40 ครั้ง
ขนาด 33 KB
การซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 28 เมษายน 2559
56 ครั้ง
ขนาด 31 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ 1 ระบบ
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
68 ครั้ง
ขนาด 30 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD พร้อมติดตั้งระบบภาพ
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
76 ครั้ง
ขนาด 30 KB
ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงระบบ Automated QA ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
83 ครั้ง
ขนาด 26 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจ้างสแกนรายงานประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไป สถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษและศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 3-5 ประจำปีงบประมาณ 2558
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
69 ครั้ง
ขนาด 32 KB
ผู้ผ่านเกณฑ์ด้านเทคนิคประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบ Automated QA
วันที่ 26 ตุลาคม 2558
74 ครั้ง
ขนาด 23 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจ้างพิมพ์สมุดบันทึกและปฏิทิน สมศ. พ.ศ.2559
วันที่ 26 สิงหาคม 2558
87 ครั้ง
ขนาด 20 KB
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 2
  • 1
  • 2
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์