Loading...
เรื่อง ขนาด
ประกาศที่ 36/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดชุดสูท สมศ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
117 ครั้ง
ขนาด 113 KB
ประกาศที่ 9/2561 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพิมพ์สมุดบันทึกและปฏิทิน สมศ. พ.ศ.2561
วันที่ 24 มกราคม 2561
156 ครั้ง
ขนาด 43 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
170 ครั้ง
ขนาด 32 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์มติชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
144 ครั้ง
ขนาด 41 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
130 ครั้ง
ขนาด 43 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
144 ครั้ง
ขนาด 42 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา Proxy Server สำหรับบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
139 ครั้ง
ขนาด 43 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Personnel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
142 ครั้ง
ขนาด 42 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
153 ครั้ง
ขนาด 43 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
141 ครั้ง
ขนาด 41 KB
ข้อมูลทั้งหมด 42 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ไปที่หน้า :
เมนูย่อย
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์