ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่
เรื่อง ขนาด
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกันสุขภาพหมู่ให้กับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง สมศ.
วันที่ 28 กันยายน 2560
4 ครั้ง
ขนาด 161 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจัดจ้างผู้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบโสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม สมศ.
วันที่ 24 สิงหาคม 2560
15 ครั้ง
ขนาด 27 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจัดซื้อตู้ประชาสัมพันธ์ดิจิตอลพร้อมการติดตั้ง (Digital Signage) จำนวน 1 ชุด
วันที่ 7 มิถุนายน 2560
36 ครั้ง
ขนาด 26 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 330 ตัว
วันที่ 4 เมษายน 2560
59 ครั้ง
ขนาด 20 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 31 มีนาคม 2560
30 ครั้ง
ขนาด 20 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง จำนวน 4 เครื่อง
วันที่ 1 มีนาคม 2560
53 ครั้ง
ขนาด 24 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจ้างผลิตสมุดบันทึก ประจำปี พ.ศ.2560
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
55 ครั้ง
ขนาด 23 KB
การซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 28 เมษายน 2559
82 ครั้ง
ขนาด 31 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ 1 ระบบ
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
108 ครั้ง
ขนาด 30 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD พร้อมติดตั้งระบบภาพ
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
108 ครั้ง
ขนาด 30 KB
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 3
  • 1
  • 2
  • 3
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์