ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่
เรื่อง ขนาด
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์มติชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 4 ธันวาคม 2560
4 ครั้ง
ขนาด 41 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเช่าสัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
16 ครั้ง
ขนาด 43 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาด้านฮาร์ดแวร์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
13 ครั้ง
ขนาด 42 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษา Proxy Server สำหรับบริหารจัดการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
12 ครั้ง
ขนาด 43 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบทรัพยากรมนุษย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Personnel) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
11 ครั้ง
ขนาด 42 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบเครือข่าย ระบบสำรองข้อมูลภายในห้องศูนย์ข้อมูลและคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
10 ครั้ง
ขนาด 43 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
4 ครั้ง
ขนาด 41 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3, 19 และ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
8 ครั้ง
ขนาด 42 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานรับส่งเอกสาร 1 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
7 ครั้ง
ขนาด 42 KB
ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคลังสินค้าจัดเก็บเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
4 ครั้ง
ขนาด 41 KB
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์