ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หมวดหมู่
เรื่อง ขนาด
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจัดซื้อตู้ประชาสัมพันธ์ดิจิตอลพร้อมการติดตั้ง (Digital Signage) จำนวน 1 ชุด
วันที่ 7 มิถุนายน 2560
27 ครั้ง
ขนาด 26 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 330 ตัว
วันที่ 4 เมษายน 2560
42 ครั้ง
ขนาด 20 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
วันที่ 31 มีนาคม 2560
24 ครั้ง
ขนาด 20 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาซื้อเครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง จำนวน 4 เครื่อง
วันที่ 1 มีนาคม 2560
44 ครั้ง
ขนาด 24 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจ้างผลิตสมุดบันทึก ประจำปี พ.ศ.2560
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
49 ครั้ง
ขนาด 23 KB
ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาการสอบราคาจัดซื้อและติดตั้งระบบเก็บบันทึกข้อมูลจราจรเครือข่ายคอมพิวเตอร์
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
61 ครั้ง
ขนาด 33 KB
การซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 28 เมษายน 2559
72 ครั้ง
ขนาด 31 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ 1 ระบบ
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
96 ครั้ง
ขนาด 30 KB
ผู้ผ่านการพิจารณาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ LCD พร้อมติดตั้งระบบภาพ
วันที่ 4 ธันวาคม 2558
102 ครั้ง
ขนาด 30 KB
ผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อปรับปรุงระบบ Automated QA ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558
107 ครั้ง
ขนาด 26 KB
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 3
  • 1
  • 2
  • 3
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์