Loading...

มัลติมีเดีย

รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สมศ.ให้สัมภาษณ์พิเศษเว็บไซต์ Eduzones.com
14 กันยายน 2561 | อ่าน 802 ครั้ง
ประเมินรอบ 4 ลดภาระครูจริงหรือไม่ ?
12 กันยายน 2561 | อ่าน 431 ครั้ง
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “ฝ่าวิกฤติสถานศึกษา...ด้วยศาสตร์พระราชา
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ถึงพร้อมด้วยทศพิธราชธรร...
18 ตุลาคม 2560 | อ่าน 250 ครั้ง
ประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กรอบมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้จัดงานประชุมประชาพิจารณ์ (...
18 ตุลาคม 2560 | อ่าน 402 ครั้ง
หนังสั้น-ครูสุเชาว์ (4 นาที)
15 ธันวาคม 2558 | อ่าน 1,109 ครั้ง
หนังสั้น-ครูสุเชาว์ (Full Version)
15 ธันวาคม 2558 | อ่าน 699 ครั้ง
International Conference on Quality Assurance
14-16 October 2015 BITEC, Bangkok, Thailand
25 พฤศจิกายน 2558 | อ่าน 642 ครั้ง

ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
หน้า 1 จากทั้งหมด 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
ไปที่หน้า :
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์