การประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 86 ครั้งที่ 1/2560 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา (กพศ.) ครั้งที่ 12/2560 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ครั้งที่ 5/2560 2017 ASEAN Young Quality Assurance Officers Forum and Roundtable Meeting ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ The 2017 Forum on Transformation of Higher Education and Internationalization of Teaching Quality Assurance ณ กรุงไทเป ไต้หวัน
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์

รองรับการแสดงผลใน Firefox, Chrome และ Internet Explorer 9 ขึ้นไป