ผอ.สมศ. ให้สัมภาษณ์ในรายการ "ช่วยคิด ช่วยทำ" วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 สมศ. เข้าร่วมงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ 85 ประชุมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ โรงเรียนนานาชาติที่ประเมินมาตรฐานร่วมกับองค์กรต่างประเทศ ครั้งที่ 4/2560 ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์ ประชุมวิทยากรและผู้แทนจากต้นสังกัด การนำเสนอผลงานวิจัยของ สมศ.
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์

รองรับการแสดงผลใน Firefox, Chrome และ Internet Explorer 9 ขึ้นไป