ก้าวข้ามขีดจากัด สู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพ ประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา อย่างเที่ยงตรง เที่ยงธรรม ประเมินเพื่อพัฒนา...อย่างต่อเนื่อง คงความเชี่ยวชาญขององค์กร เพิ่มความเชื่อมั่นของประชาชน สร้างความเชื่อใจให้ประชาชน ประเมินคุณภาพและรับรองมาตรฐานการศึกษา
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์

รองรับการแสดงผลใน Firefox, Chrome และ Internet Explorer 9 ขึ้นไป