ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์ ประชุมวิทยากรและผู้แทนจากต้นสังกัด การนำเสนอผลงานวิจัยของ สมศ. เสนอ (ร่าง) มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินผลของการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ผู้แทนจาก สมศ.เข้าร่วมการประชุมประจำปี 2560
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์

รองรับการแสดงผลใน Firefox, Chrome และ Internet Explorer 9 ขึ้นไป