การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6 : ศูนย์พัฒนาเด็ก (ภาคเหนือ) การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5 : การศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 4 :ศูนย์พัฒนาเด็ก (ภาคใต้) การประชุมโครงการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 :ศูนย์พัฒนาเด็ก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 :ศูนย์พัฒนาเด็ก (ภาคกลาง) การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 : ศูนย์พัฒนาเด็ก (ภาคกลาง)
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์

รองรับการแสดงผลใน Firefox, Chrome และ Internet Explorer 9 ขึ้นไป